Υπηρεσίες


Η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι ικανή να αντιμετωπίσει κάθε λογιστικό και φορολογικό θέμα που έχετε ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Φορολογικές Δηλώσεις όλων των τύπων (ηλεκτρονική καταχώρηση) ακόμη και χωρίς την φυσική παρουσία του φορολογούμενου
Προϋπολογισμοί και φορολογικός σχεδιασμός
Δηλώσεις ακινήτων όλων των τύπων και υπολογισμός φόρου
Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων με τις Φορολογικές Αρχές
Φορολογική Διαχείριση και Εκπροσώπηση για κατοίκους εξωτερικού


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σύσταση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., κλπ.)
Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός
Φορολογική Εκπροσώπηση
Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών
Εποπτεία και οργάνωση Λογιστηρίων
Φορολογική Υποστήριξη
Προϋπολογισμοί και Ισολογισμοί, Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί
Μισθοδοσία και Εργατικά / Ασφαλιστικά
Νομική Συμβουλευτική
Οικονομοτεχνική Ανάλυση
Online τήρηση βιβλίων
Οικονομικός, Διαχειριστικός, Φορολογιστικός Έλεγχος
Εσωτερικός Έλεγχος
Εξειδίκευση στα Ειδικά Καθεστώτα (Πρακτορεία Ταξιδείων, Οικοδομικές και Τεχνικές Εταιρείες, Εμπορία Μεταχειρισμένων Ειδών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο κλπ.)
Συμβουλές Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων


Είτε είστε Φυσικό Πρόσωπο, Ελ. Επαγγελματίας ή Εταιρεία η KPBased θα διαχειριστεί πλήρως όλα τα φορολογικά και λογιστικά σας θέματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσωπική συνάντηση με τους ειδικούς μας στην Ελλάδα

FindTop Logo
Megadeploy Logo
PilotAlert Logo